www.hidak.hu

ELSŐ LÁNCHÍD HÍRLEVÉL 8.
2014. január 9.             

www.elsolanchid.hu/hirlevel08

KTE szakmai rendezvény: A régi és az új vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Tisza-híd

2014. január 16-án, csütörtökön 14 órától a KTE Mérnöki Szerkezetek Szakosztálya szakmai rendezvényre hívja az érdeklődőket a BME K épület, Hidak és Szerkezetek Tanszéki tárgyalójába (Kmf85). MEGHÍVÓ


Útügyi Lapok - Új szaklap az interneten! - Megjelent az új Útügyi Lapok 2. száma!

Közlekedésépítési Szemle megszűnésével, az útpályaszerkezetekkel foglalkozó szakterület iránt érdeklődőknek azzal kellett szembesülniük, hogy nem csak a magyar nyelvű cikkekhez való hozzáférési esélyek, hanem a hazai publikálási lehetőségek is jelentős mértékben beszűkültek.

Különösen igaz ez az útépítés és ezen belül is az aszfalttechnológia témaköreire, hiszen amíg például vasútépítés vagy betontechnológia területén több folyóirat ma is hozzáférhető, addig e területek kicsit „árván” maradtak. Az olvasói hiányérzet mellett szerzői igény is jelentkezett az építőmérnök- vagy erdőmérnök-képzéssel foglalkozó egyetemek PhD hallgatói és kutatói részéről. Számunkra olyan jelentős publikációs lehetőség szűnt meg, amelyet a nem lektorált, magazin jellegű, megmaradt folyóirataink nem pótolhatnak.

Fenti szempontok figyelembevételével különböző egyetemi és kutatóintézeti kollégák önkéntes kezdeményezése nyomán egy új szakmai lap indítására tettünk kísérletet, Útügyi Lapok címen. A folyóirat – hasonlóan külföldi tudományos folyóiratokhoz – eredeti szándékunk szerint elektronikus - ún. távoli hozzáférésű időszaki kiadvány formában kíván rendszeresen megjelenni, a tudományos publikáció feltételeit kielégítve. Ennek érdekében a kiadványt a vonatkozó jogszabályok formai és tartalmi követelményei szerint hoztuk létre és kívánjuk fenntartani, kiemelt hangsúlyt helyezve a lap elvárt szakmaiságára. Ennek érdekében megjelenő cikkeket neves szakemberekből álló szakmai testületre támaszkodva lektoráltatjuk. Élve a web-es megjelenés nyújtotta többlet lehetőségekkel, a folyóiratszámok megjelenése között nem publikáció értékű cikkek, háttéranyagok felhelyezésével, moderált szakmai blogbejegyzésekkel szeretnénk egy független, virtuális szakmai műhely alapítására kísérletet tenni.

Mint minden lapnak, így az Útügyi Lapoknak is az olvasók döntik el a sorsát. Ha vállalható szakmai és anyagi kompromisszumok árán meg tud felelni az olvasói igényeknek, fennmarad, ha nem, elbukik.

(Primusz Péter, Tóth Csaba - utugyilapok.hu)

Eddig megjelent hidász szakcikk:

Hidak állékonyságának biztosítása szeizmikus terhekre – esettanulmányok

Simon József, Martinovich Kálmán, Dani Bence Samu, Ájpli Béla, Sapkás Ákos és Vigh László Gergely

Eddig megjelent hidász blogbejegyzés:

Beszámoló a 2013. évi Hidász Napokról


LETÖLTHETŐ a HIDAK.HU oldalon: Közlekedésépítési Szemle

A Mélyépítéstudományi Szemle hat évtizeden keresztül a hazai híd- és mélyépítés legfontosabb szakmai lapja volt, utolsó száma 2011 májusában (2011/5) jelent meg – reméljük ezzel a Szemle nem végérvényesen szűnt meg, s lesz még jövője. Az évtizedek alatt a Szemle hasábjain megjelent tanulmányokat teljességre törekedve elektronikus formában közreadjuk. 

61 évfolyam, közel 40 ezer oldal szakmai publikáció: tovább


Szabványtervek a HIDAK.HU oldalon

Közreadtuk az 1944 előtti szabványterveket, melyeket a szakinisztérium készíttetett és számos híd ezek felhasználásával épült. A tervlapok 1888 és 1940 közötti keltezésükek. A boltozatok és vasbeton hidak közül számos megépült híd ma is áll, ezek ellenőrzéséhez, vizsgálatához, felújításához is hasznos segítséget nyújthatnak az alábbi tervlapok. A mintaterveket anyag szerint csoportosítottuk, az egyes dokumentumok nevével jelezve az adott nyílásméretet és az eredeti szabvány sorszámot (Nr) is.

A szabványterveken kívül több új szakmai segédlet is megtalálható a Letöltések fül alatt, így mások mellett a Közúti acélhidak felszerkezetének fenntartása és a Hídhiba katalógus című összeállítás 1990-ből.


További információk honlapunkon.

Eddigi hírleveleinket megtalálhatja honlapunkon összegyűjtve.

Hajós Bence - szerkesztő

elsolanchid@elsolanchid.hu

Amennyiben nem kívánja továbbiakban hírlevelünket megkapni, a következő linken lejelentkezhet: Leiratkozás

Hírlevél feliratkozás:
ok


Copyright © 2011 ELSŐ LÁNCHÍD - Mérnöki és Szolgáltató Bt - Minden jog fenntartva! Design & programozás: Arteries Studio